Kestrel Smeale, Isle of Man  Kestrel Langness, Isle of Man  Common Kestrel Langness, Isle of Man  Common Kestrel Langness, Isle of Man  Common Kestrel Smeale, Isle of Man 
Common Kestrel Strandhall, Isle of Man  Common Kestrel Langness, Isle of Man  Kestrel Point of Ayre, Isle of Man  Kestrel Point of Ayre, Isle of Man : favourite08  Kestrel Point of Ayre, Isle of Man 
Kestrel Point of Ayre, Isle of Man  Common Kestrel Derbyhaven, Isle of Man : favourite06  Kestrel Langness, Isle of Man